ติดต่อเรา

เพิ่มเพื่อน LINE ด้วย QR Code

เปิดแอป LINE > เลือกแท็บเพื่อน > แตะไอคอนเพิ่มเพื่อนที่มุมขวาบน
และเลือก “คิวอาร์โค้ด” จากนั้นสแกนคิวอาร์โค้ด